Oferta

pielęgnacja drzew metodą alpinistyczną i z podnośnika
wycinka drzew
nasadzenia zastępcze
pielęgnacja drzew po posadzeniu
zabezpieczenie drzew podczas prac budowlanych
frezowanie i karczowanie pni
rozdrabnianie konarów i gałęzi

ochrona kasztanowców

inwentaryzacje dendrologiczne

usługi pielęgnacyjne zieleni niskiej
zakładania i pielęgnacji trawników z siewu i z rolki
renowacja trawników
koszenie trawników i chwastowisk
nasadzenia drzew, krzewów, kwiatów, bylin

odśnieżanie dachów
wywóz śniegu
czyszczenie rynien i rur spustowych
zbiórka i wywóz odpadów
prace porządkowe

deratyzacja, dezynsekcja i dezynfekcja

sprzedaż drewna kominkowego i opałowego