Główna

Firma DREW-PLAK istnieje na rynku od 1994r. Posiada wykwalifikowaną kadrę kierowniczą wykształconą z zakresu architektury krajobrazu i ogrodnictwa, oraz kadrę pracowniczą posiadającą różne kursy i szkolenia branżowe.

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie pielęgnacji zieleni niskiej i wysokiej, oraz zakładaniu terenów zieleni.
Swoje usługi realizujemy na terenach należących do miasta, spółdzielni mieszkaniowych, firm państwowych i prywatnych.
Swoim działaniem obejmujemy teren Warszawy i okolic.